Okrugli stol

GSV Međimurske županije sudjelovalo na okruglom stolu o demografskim izazovima

Ispiši

Projekt efikasnosti i održivosti rada Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije › aktivnosti › gsv-meimurske-zhupanije-sudjelovalo-na-okruglom-stolu-o-demografskim-izazov

U sklopu projekta „Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije“, održan je okrugli stol na temu „Demografski izazovi iz županijske perspektive“. Sudionici okruglog stola bili su župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs sa zamjenicima Nevenom Alićem i Bojanom Hribljan, zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i europske poslove Mladen Jakopović, članovi gospodarsko–socijalnih vijeća triju županija te predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.

Cilj projekta, pa tako i okruglog stola, je unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz jačanje administrativnih i stručnih sposobnosti socijalnih partnera. Panelisti dr.sc. Anđelko Akrap i Krešimir Ivanda, mag.oec., profesori s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održali su predavanja o negativnom trendu iseljavanja stanovništva iz Hrvatske, utjecaju tržišta rada na demografsku sliku te raspravu o mjerama politike koje mogu povećati stopu nataliteta i zadržati mlade ljude u svojim županijama.

Okrugli stol
Okrugli stol
Okrugli stol
Okrugli stol
Okrugli stol


strukturni fondovi esf