Završna konferencija

ZAVRŠNA KONFERENCIJA

  U Bjelovaru je 18. rujna 2019. godine održana završna konferencija Projekta „Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije“.
››


strukturni fondovi esf